Sea Pen

 

Pentair Sea Pen Aeration (SPA)

Pentair SPA systemet ble tatt i bruk i Vancouver Island i Canada i 2015. Siden den gang er systemet kontinuerlig videreutviklet og tilpasset Norske forhold.

SPA er levert til en rekke større og mindre aktører i Norge og tilbakemeldingene har vært meget gode. VI ser det som ett tydelig signal at eksisterende kunder kjøper flere systemer.

Dokumenterte målinger viser forbedringer  i oksygennivå , reduksjon i alger og plankton. I tillegg rapporterer kunden om økt utforing og bedret fiskevelferd.

Ved å tilføre luft til spesialutviklede diffuserer flyttes friskt vann til merdene Dette gjøres med korrekt luftmengde og optimalisert boblestørrelse. Justering av luftstrømmen til den enkelte merd gjøres fra et sentralisert Flow Control Panel som er balansert og enkelt å justere for operatøren. Dette bidrar til å redusere driftskostnader mest mulig ved å tilføre riktig mengde luft.

Vi har kunnskapen som skal til for å designe og optimalisere et system som bidrar til et bedre miljø i merden din.

Styr vannkvaliteten i merden:

Det skapes en opp og utadgående vannstrøm i merden som kvitter seg med uønskede elementer i merden, denne vannstrømmen sørger for at friskt og ubenyttet vann kontinuerlig strømmer inn i merden.

Skalèrbart fra èn ring til fullt system:

  • • Hver enkelt plattform kan levere mellom 300 og1000 lpm.
  • På Flow Control Panelet kan man enkelt justere luftstrømmen for alle plattformene ved hjelp av èn ventil, eller individuelt for hver enkelt ring.
  • • Panelet kalibreres i løpet av installasjonsfasen, videre justeringer er ikke nødvendig.
  • • Kvalitetssikret utstyr og resultater.
  • • Leveres som komplett system klart for igangsettelse og drift inkludert Kaeser kompressorer, slanger, Flow Control Panel og ringer.

Se tilhørende produkter som Point FourTM og PenVault.

Monitorering av oksygennivå, salinitet og temperatur gjøres enkelt ved hjelp av Pentair sitt Point FourTM utstyr. Registrerte data sendes til PenVault, en skybasert løsning hvor alle brukere som er gitt tilgang og kan se på målingene. PenVault kan også håndtere ditt eksisterende monitoreringsutstyr eller gi ut data til andre system. Vi har en åpen kilde policy både inn og ut av systemet.

Ønsker du en testbruker på ett live anlegg er det, ta kontakt.

PenVAult er i bruk som dashboard løsning i selskaper som bl.a Marine Harvest Canada, Grieg seafood Canada samt en rekke andre aktører over hele verden.

Det er levert flere tusen sensorer på land og sjøanlegg.


Pentair VAKI - Sea Pen Aeration System (SPA)


For mer informasjon om disse løsningene se PentairAES.com/sea-pen

Ta gjerne kontakt for ett tilbud eller for å få tilsendt en presentasjon.

Ønsker du demobruker snakk med oss så ordner vi det.

PAESNORWAY@PENTAIR.COM

+47 5593 6000


Product Expert

John Arve Kleppe

John Arve Kleppe, Product Sales Manager

Office: +47 5593 6000

Mobile: +47 9570 5206

John.kleppe@pentair.com